Vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče (Kolín)

Úřad práce České republiky nabízí v Kolíně volnou pracovní pozici "Vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče
Obor(y):
Finance
Obec:
Kolín
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - Karlovo náměstí
Karlovo náměstí 45
28002

Další informace o volném místu

Vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče Kontaktního pracoviště v Kolíně Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Příbrami, oborech služby „Nepojistné sociální dávkové systémy“ .
Místem výkonu služby je Kolín.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. července 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Metodické usměrňování a koordinace státní sociální podpory, dávek pěstounské péče,
dávek pomoci v hmotné nouzi ve vymezené územní působnosti.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem
může zúčastnit žadatel, který:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
b) dosáhl věku 18 let
c) je plně svéprávný
d) je bezúhonný
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo
f) má potřebnou zdravotní způsobilost.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 16.května 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla rganizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na
elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.pb@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID k7rzpxf.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. 2022/37915-78099812“.

Předepsané formuláře k přihlášení do výběrového řízení a další informace jsou k dispozici na:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/rada-odborny-rada-vedouci-oddeleni-ssp-a-dpp-kop-kolin-id-11009060-16-05-2022.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem